Περιγραφή

THE BULLDOG BLACK ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΜΕΣΣΑΙΑ ΕΝΑ & 1/4 KOYTA DISPLAY 50 TMX

Χαρτάκια 1 και 1/4 Bulldog Μαύρα 50 φύλλα

http://www.thebulldog.com

Since 1975