Περιγραφή

ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ,ΑΠΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ.
1ος ΚΙΛΟΥ ΚΑΙ 64 ων ΤΕΜΑΧΙΩΝ,AΠΟ ΦΥΤΙΚΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ.