Περιγραφή

Ναργιλές 18 cm
Με φλάντζες
1 σωλήνας
Ανάγλυφο σχέδιο