Περιγραφή

Ναργιλές Carbon Red,Κωδ.:19-10-007

Περιέχει
– Κούμπουμα αεροπορικού τύπου
– Στόμιο αλουμίνιου
– Σωλήνα από σιλικόνης 1.60 cm περίπου
– Μεγάλη γυάλα από χοντρό ποιοτικό γυαλί με διάμετρο 22cm περίπου
– 3 βαλβίδες αναρρόφησης
– 65 cm ύψος
– Τσιμπίδα κάρβουνων
– Πήλινο δοχείο
– Γυάλινο πιατάκι