Περιγραφή

Άδειος τσιγαροσωλήνας της Rizla με διαστάσεις: 83 μμ * 8 μμ.